Jornada METODOLOGIAS Y HERRAMIENTAS PARA EL TREN DEL FUTURO

Jornada METODOLOGIAS Y HERRAMIENTAS PARA EL TREN DEL FUTURO

 

23 maig 2019 | 9:30h a 14:15h | Eurecat Cerdanyola

 

EN AQUESTA JORNADA VEUREM:

Metodologies i tecnologies que ens poden permetre treballar en dissenys modulars dels vagons que s’adaptin a les necessitats del moment.
Disseny participatiu, obert a la fluctuació de la demanda i necessitats.
Manteniment predictiu i control automatitzat, mutació i flexibilització d’interiors en funció de l’ocupació a temps real i previsió.

PERQUÈ HAURIES D’ASSISTIR?

T’interessa si ets una empresa, organització, start-up o investigador relacionat amb el sector ferroviari, i amb el disseny, fabricació i la construcció de material rodant i components.

 

COM ARRIBAR?

 

 

FUNDACIÓ EURECAT l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. Més informació en el següent enllaç.

Cancel·lar subscripció o actualitzar interessos: Informació general sobre Eurecat 

 

Adjuntos