Workshop: Canvi d’aires. El repte de la qualitat de l’aire a la Barcelona metropolitana.

Workshop: Canvi d’aires. El repte de la qualitat de l’aire a la Barcelona metropolitana.

El repte de la qualitat de l’aire a l’àrea metropolitana de Barcelona planteja una sèrie de dificultats a les que cal fer front. Coneix quins són els motius d’aquesta problemàtica i com afecta els ciutadans, així com quina és la mirada de la recerca científica en aquest àmbit. Aprèn com treballen les institucions europees per garantir un aire més net a les ciutats, quines polítiques s’estan engegant per combatre aquest problema i què suposa la infracció d’aquestes.

D’altra banda, coneix quines són les polítiques i actuacions en les quals treballen actualment les autoritats competents del territori, en l’àmbit de la mobilitat, per fer front als reptes plantejats en aquest camp.

DATA: Dijous, 3 d’octubre de 2019
HORARI: De 09.00 a 13.00 h
LLOC: Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya

Carrer dels Vergós, 16, Barcelona


PROGRAMA

09:00 h. Recepció d’assistents

09:15 h. Benvinguda i presentació de la jornada

09:30 h. Per què tenim un problema de qualitat de l’aire? A què es deu?Dispersió de contaminants en el nostre entorn-condicionants.

Fulvio Amato, Investigador de l’IDAEA-CSIC

09:50 h. El problema de la qualitat de l’aire sobre la salut de les persones.

Jordi Sunyer, Cap del programa de salut infantil de ISGlobal

10:15 h. Què fa la UE al respecte de la qualitat de l’aire? Què demana als Estatsmembres? Quines polítiques estan endegant a altres metròpolis? Quèsuposa el procés d’infracció obert per l’incompliment a Barcelona delsrequeriments de qualitat de l’aire?

Vicente Franco, DG Environment Clean Air Unit, European Comission

10:45 h. Pausa-Cafè

11:15 h. Panell d’experts: Què s’està fent des del territori per donar resposta aaquests requeriments? És suficient?

Mercè Rius, Directora general de qualitat ambiental de la Generalitatde Catalunya

Joan M. Bigas, Director de mobilitat i transports de l’AMB

Cristina Castells, Directora d’energia i qualitat ambiental del’Ajuntament de Barcelona

Jordi Vila, Director de Medi ambient de l’Autoritat Portuària deBarcelona

Blanca Atienza, Directora de serveis d’espai públic, urbanisme isostenibilitat de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

12:15 h. Avaluació de la zbe-rondes en la mobilitat i qualitat de l’aire a lametròpoli de BarcelonaSergi Saurí, director del CENIT-UPC

12:30 h. Debat

13:00 h. Cloenda


INSCRIPCIONS

Omple aquest formulari per tramitar la teva inscripció.

Assistència gratuïta. Places limitades.

 

Adjuntos