Estructura organizativa

Estructura organizativa

Estructura organitzativa

Railgrup és una associació sense ànim de lucre.

Òrgans de govern:

  • Assemblea General: com a òrgan suprem de l’associació.
  • Junta Directiva: com a òrgan de gestió delegat per l’Assemblea General.

Composició de la Junta Directiva

President:

FGC.

Vicepresidents:

Alstom, Siemens i Promaut.

Secretari:

Integral Design.

Tresorer:

Infraestructures.cat

Vocals:

Sener, Akka Technologies, Indra, Idom , Tram, Eurecat,  AudingIntraesa, Altran Innovacion, Masats, Rolen Technologies & Products.

Vocals institucionals:

ATM, Renfe, TMB i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

El President: com a representant legal de l’associació, que és també president de la Junta Directiva i de l’Assemblea.

Els Vicepresidents: com a substituts del president en cas d’absència i com a president en funcions en cas que la presidència quedi vacant.

Mànager: com a gestor de l’associació i executor dels acords de la Junta i l’Assemblea.

 

Adjuntos