Presentació

Presentació

Railgrup es va crear l’any 2002 com a resultat d’una iniciativa per reforçar la competitivitat de la indústria i el sector ferroviari liderada per l'aleshores anomenada Direcció General d'Indústria, i amb la participació del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

Conscients de la importància del desenvolupament del ferrocarril a tots els nivells i de la necessitat d’abordar professionalment els estudis per a la seva millora, l’objectiu primordial de Railgrup és potenciar la competitivitat global dels seus membres promovent, representant i difonent els seus interessos col·lectius.

Actualment en formen part unes 100 empreses i representen un volum de facturació global de 17.000 milions d’euros. 

 

Adjuntos